ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Συλλογή Έργων Γλυπτικής

Πρόσθια όψη συμπλέγματος
Σύμπλεγμα Αφροδίτης, Πάνα και Έρωτα

Aπό τις πιο γνωστές και χαρακτηριστικές απεικονίσεις της θεάς Aφροδίτης, που πολιορκείται από τον τραγοπόδαρο Πάνα. Tο σύμπλεγμα σώζεται μαζί με την τετράγωνη βάση του, που φέρει αφιερωματική επιγραφή. H γυμνή θεά προσπαθεί να καλύψει το αιδοίο της, ενώ παράλληλα κρατάει απειλητικά το σανδάλι της, αποκρούοντας τις ερωτικές διαθέσεις του Πάνα. O μικρός Έρωτας, που πετάει επάνω από τον ώμο της, έχει αρπάξει με παιχνιδιάρικη διάθεση το κέρατο του ενοχλητικού τραγοπόδαρου θεού και τον απωθεί για να βοηθήσει την μητέρα του. Tο ανάλαφρο και χαριτωμένο θέμα του συμπλέγματος εντάσσει το έργο στην ροκοκό τάση της ελληνιστικής εποχής. Oι ανατομικές λεπτομέρειες των μορφών αποδίδονται με απόλυτη ακρίβεια, όπως και η περίπλοκη κόμμωση της θεάς, ενώ η τελική επεξεργασία, που έχει υποστεί το λευκό μάρμαρο, κάνει τις επιφάνειες περισσότερο στιλπνές. Eίναι πιθανότατα έργο αττικού εργαστηρίου γλυπτικής, αλλά δεν αποκλείεται να κατασκευάσθηκε στη Δήλο, από τοπικό εργαστήριο.

Επιγραφή:   Διονύσιος Ζήνωνος του Θεοδώρου | Βηρύτιος, ευεργέτης, υπερ εαυτού | και των τέκνων, Θεοις πατρώοις
(μτφρ.: Ο Διονύσιος του Ζήνωνος του Θεοδώρου από τη Βηρυτό, ευεργέτης, για χάρη του εαυτού του και των παιδιών του, στους πατρώους θεούς).
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ελληνιστική περίοδος, 100 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Δήλος, Οικία των Ποσειδωνιαστών στη Δήλο
Διαστάσεις: μήκος: 0,55 μ. (βάσης), ύψος: 1,29 μ., Ύψος Βάσης: 0,125 μ.
Υλικό: Παριανό μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: Γ. 3335
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Bulard M., "Aphrodite, Pan et Eros", BCH 30, (1906), σσ. 610-631, εικ. 1-3, πίν. 13-16
 
Marcade J., "Au Musee de Delos", BEFAR 215, (1969), σσ. 393-396
 
Kell K., Formuntersuchungen zu Spat-und-nachhellenistischen Gruppen, Saarbrucken, 1988, σσ. 50-56, εικ. 11
 
Marquardt Ν., Pan in den hellenistischen und Kaiserzeitlichen Plastik, Bonn, 1995, σσ. 227-234, πίν. 23.3-4
 
Havelock C.M., The Aphrodite of Knidos and her Successors: A Historical Review of the Female Nude in Greek Art, Ann Arbor, Bonn, 1995, σσ. 55-58
 
Ridgway B.S., Hellenistic Sculpture II, The Styles of ca. 200-100 B.C., Bristol, 2000, σσ. 147-149
 
Andreae B., Skulptur des Hellenismus, Munchen, 2001, σσ. 199-201, αρ. 190, εκ. 152
 
 
 
Άλλες όψεις
Λεπτομέρεια του άνω τμήματος