«Αναβάθμιση και Λειτουργία του Κόμβου "Οδυσσέας" σε Πύλη του Ελληνικού Πολιτισμού στο Διαδίκτυο». Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση

  english
Αναλυτική αναζήτηση 
 
 
   Αναζήτηση:
e-ticketing
 

Πλοηγηθείτε στο χάρτη της Ελλάδας, εξερευνήστε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν και ανακαλύψτε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. Οι πολλαπλές λειτουργίες του χάρτη δίνουν δυνατότητες περιήγησης σε όλους τους νομούς της χώρας και επιτρέπουν τη συλλογή διοικητικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών πληροφοριών.

 

Πλοηγηθείτε μέσα από το χρονολόγιο της ελληνικής ιστορίας και τέχνης σε σημαντικά γεγονότα, παρατεταγμένα στον άξονα του χρόνου, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις περιόδους της ελληνικής προϊστορίας και ιστορίας, από την Εποχή του Λίθου ως τις μέρες μας. Δείτε επίσης εικόνες κινητών και ακίνητων μνημείων της κάθε εποχής, χωρισμένες σε θεματικές ενότητες.

 
 

Το φωτογραφικό αρχείο δημιουργήθηκε από το πλούσιο εποπτικό υλικό που παρουσιάζεται στον κόμβο ΟΔΥΣΣΕΑ. Διαχωρίζεται σε τρεις βασικές χρονικές ενότητες, της Αρχαιότητας, του Βυζαντίου και της Νεότερης - Σύγχρονης Ελλάδας, χωρισμένες σε θέματα. Απώτερος στόχος είναι ο εμπλουτισμός του φωτογραφικού αρχείου με νέες θεματικές ενότητες που θα δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Ελληνικού Πολιτισμού διαχρονικά.

 

Στο γλωσσάρι θα βρείτε τις επεξηγήσεις όρων ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης καθώς και πληροφορίες για μυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα που συναντώνται στο περιεχόμενο του ΟΔΥΣΣΕΑ. Η αλφαβητική τους ταξινόμηση επιτρέπει την εύκολη αναζήτησή τους.

 
Πληροφορίες 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Κοινωνία της Πληροφορίας Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Ένωση

© 2007 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού All Rights Reserved,