Η επίσημη ελληνική θέση
Υπόμνημα Ελληνικής Κυβέρνησης
Ψηφίσματα
Διεθνείς επιτροπές
Το ιστορικό της αφαίρεσης των γλυπτών
Τα γλυπτά που λείπουν
UNESCO
Δημοσκοπήσεις
Οργανισμοί
Δελτία τύπου