Το Υπόμνημα της Ελληνικής Κυβέρνησης  
Η επίσημη ελληνική θέση
Υπόμνημα Ελληνικής Κυβέρνησης
Ψηφίσματα
Διεθνείς Επιτροπές
Το ιστορικό της αφαίρεσης
Τα γλυπτά που λείπουν
UNESCO
Δημοσκοπήσεις
Οργανισμοί
Δελτία τύπου
 
 
Το 1999 ομάδα ελλήνων εμπειρογνωμόνων μετέβη στο Βρετανικό Μουσείο για να εξετάσει τις φθορές των Μαρμάρων από τους καθαρισμούς οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το 1937-1938. Στη συνέχεια οργανώθηκε από το Βρετανικό Μουσείο Διεθνές Συνέδριο στο Λονδίνο σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν στη συντήρηση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ("Cleaning the Parthenon Sculptures", 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 1999) όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της ομάδας των ελλήνων εμπειρογνωμόνων.
Τον ίδιο χρόνο ανατέθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση στην Ειδική Επιτροπή του αγγλικού Κοινοβουλίου για τον Πολιτισμό, τα Μ.Μ.Ε., και τον Αθλητισμό (Committee on Culture, Media and Sport) μελέτη όλων των θεμάτων της βρετανικής πολιτιστικής πολιτικής. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα.
To 1999 η Ειδική Επιτροπή του αγγλικού Κοινοβουλίου ήρθε στην Αθήνα και επισκέφθηκε την Ακρόπολη και το χώρο ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε στην Επιτροπή, μετά από τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας, Υπόμνημα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα (Memorandum on the Parthenon Marbles submitted by the Government of the Hellenic Republic to the House of Commons Select Committee on Culture, Media and Sport). Επιπλέον, η Επιτροπή του αγγλικού Κοινοβουλίου δέχθηκε το 2000 στο Λονδίνο σχετικές προφορικές μαρτυρίες από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, την τότε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Μ. Μερκούρη. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2000, δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Επιτροπής (House of Commons, Session 1999-2000, Culture, Media and Sport's Committee, "Cultural Property: Return and Illicit Trade"), στο οποίο καταγράφηκαν οι δηλώσεις των κκ. Graham C. Greene, Robert Anderson και Vivian Davies (από το Βρετανικό Μουσείο), Donald Toon και Roger Sanbrook (από το Βασιλικό Τελωνείο), Isabel Letwin, Hugh Corner, καθώς και του τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Alan Howarth (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού), ο οποίος ενθάρρυνε το διμερή διάλογο μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας, προκείμενου να διερευνηθούν κοινοί τόποι συνεννόησης: "Νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει στενότερη προσέγγιση σκέψεων που να βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών."

Υπόμνημα για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα που υποβλήθηκε από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ειδική Επιτροπή σε θέματα Πολιτισμού, Τύπου και Αθλητισμού του Βρετανικού Κοινοβουλίου (κείμενο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 α. Κάτοψη του Παρθενώνα στην οποία φαίνεται η θέση των Μαρμάρων.
β. "Disjecta Membra. Η διαρπαγή και η διασπορά των αρχαίων της Aκρόπολης". Ανάτυπο από το περιοδικό "Ανθέμιον", τεύχος 4, Δεκέμβριος 1997.
γ. Επιλεγμένη βιβλιογραφία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Κείμενα του Έλληνα Στρατηγού Μακρυγιάννη και του Κ. Πιττάκη, Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ψηφίσματα και αποφάσεις της UNESCO, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Βρετανικές γραπτές πηγές του 19ου αιώνα: επιστολές του Έλγιν και των συνεργατών του, κείμενα περιηγητών και διανοούμενων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Σύνοψη από το πόρισμα της ομάδας των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων του ΥΠΠΟ για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας (φυλλάδιο και σχέδια).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Πρόγραμμα αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης και του Παρθενώνα:
α. "Συντήρηση της Επιφάνειας των Μνημείων της Ακροπόλεως", Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα 1994.
β. Άρθρα των H.C. Perkins και Ε. Παπακωνσταντίνου για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα και στο Λονδίνο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Πρόγραμμα αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης και του Παρθενώνα:
α. "Η αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 1975-2000", της Φανής Μαλλούχου-Tufano.
β. "Έκθεση για την τεκμηρίωση του κιονοκράνου και του σπονδύλου του Παρθενώνος στο Βρετανικό Μουσείο", του Κ. Ζάμπα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας για τα μνημεία της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα:
Ανάτυπα των Ι. Τριάντη, Εφόρου Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως και
Α. Μάντη, Αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.