Αρχαιολογικά Μουσεία & Συλλογές
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία & Συλλογές
Διαχρονικά Μουσεία
Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία
Μουσεία Εικαστικών Τεχνών
Μουσεία Θεάτρου
Μουσεία Κινηματογράφου
Μουσεία Μουσικής
Μουσεία Φωτογραφίας
Ναυτικά Μουσεία
Μουσεία με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος
Αιγαίου Ναυτικό Μουσείο
Άνδρου Ναυτικό Μουσείο
Γαλαξειδίου Ναυτικό Μουσείο
Κρήτης Ναυτικό Μουσείο
Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης Λήμνου
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδoς