Αρχαιολογικά Μουσεία & Συλλογές
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία & Συλλογές
Διαχρονικά Μουσεία
Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία
Μουσεία Εικαστικών Τεχνών
Μουσεία Θεάτρου
Μουσεία Κινηματογράφου
Μουσεία Μουσικής
Μουσεία Φωτογραφίας
Ναυτικά Μουσεία
Μουσεία με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος
 
Ελληνικού Θεάτρου Μουσείο και Κέντρο Μελέτης
Κοτοπούλη Μαρίκας Μουσείο
Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών