Αρχαιολογικά Μουσεία & Συλλογές
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία & Συλλογές
Διαχρονικά Μουσεία
Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία
Μουσεία Εικαστικών Τεχνών
Μουσεία Θεάτρου
Μουσεία Κινηματογράφου
Μουσεία Μουσικής
Μουσεία Φωτογραφίας
Ναυτικά Μουσεία
Μουσεία με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος
Μουσεία Ασιατικής Τέχνης
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Μουσεία Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αθηνών Σιδηροδρομικό Μουσείο
Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου Μουσείο
Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Μουσείο
Καλαμάτας Μουσείο Σιδηροδρόμων
Μαρμαροτεχνίας Μουσείο
Μετάξης Μουσείο
ΟΤΕ Μουσείο Τηλεπικοινωνιών
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας Μουσείο
Πλινθοκεραμοποιίας Μουσείο
Ύδρευσης Μουσείο Θεσσαλονίκης
Υδροκίνησης Υπαίθριο Μουσείο
Μουσεία με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος
Αρχοντικό Μίσιου Εκθεσιακός Χώρος στα Ιωάννινα
Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου
Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας Μουσείο
Κέρκυρας Λατινικό Παρεκκλήσιο Παλαιού Φρουρίου
Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Γουλανδρή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Ενυδρείο Ρόδου
Λαυρίου Ορυκτολογικό Μουσείο