ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
  Μόνιμες εκθέσεις  
 
 
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας
Η έκθεση του Μουσείου Φλώρινας περιλαμβάνει ευρήματα ανασκαφών και αντικείμενα παραδόσεων από αρχαιολογικούς χώρους του Νομού και καλύπτει μια μακρά περίοδο από τους Νεολιθικούς ως και τους Βυζαντινούς Χρόνους. Στόχος της είναι να παρουσιαστούν τα σημαντικότερα και αντιπροσωπευτικότερα έργα που προέρχονται από το Νομό και χαρακτηρίζουν τον αρχαίο και βυζαντινό του πολιτισμό.
Η έκθεση είναι σχεδιασμένη με τη σύγχρονη μουσειακή αντίληψη, που θέλει τον επισκέπτη όχι απλά θεατή αλλά κοινωνό του έργου ...
 
 
 
Μόνιμη έκθεση Βυζαντινής Συλλογής Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας
Το 1989 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας ιδρύθηκε η Βυζαντινή Συλλογή, ως διαρκής έκθεση με θέμα "Πρέσπες. Μνημεία και Τέχνη". Τα αντικείμενα που εκτίθενται προέρχονται από την περιοχή των Πρεσπών και χρονολογούνται από το 10ο έως το 18ο αι. Η ανάγκη για την ίδρυση της συλλογής συνδέθηκε με τη διεξαγωγή ανασκαφικών εργασιών, αλλά και εργασιών συντήρησης στα βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών. Από τις παραπάνω δραστηριότητες προέκυψε το εκθέσιμο υλικό του χώρου. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν οι αποτοιχισμένες ...