ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
  Μόνιμες εκθέσεις  
 
© Κ ΕΠΚΑ
Εκθέματα κλασικών χρόνων στην αίθουσα VIII  
Μόνιμη έκθεση στο Παλαιό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης
Η μόνιμη έκθεση στο νεοκλασικό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης, που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1991, περιλαμβάνει ευρήματα που χρονολογούνται από την Τελική Νεολιθική περίοδο έως την Ύστερη Ρωμαιοκρατία. Η ποικιλομορφία των εκθεμάτων και το ευρύ χρονικό διάστημα που καλύπτουν παρέχουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει την ιστορία της Λέσβου από τη βαθιά ως την ύστερη αρχαιότητα και να κατανοήσει το πολιτιστικό γίγνεσθαι του νησιού και το ρόλο που αυτό διαδραμάτισε διαμέσου των ...
 
 
 
Η Λέσβος από την Ελληνιστική στη Ρωμαϊκή Εποχή
Στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης εγκαινιάστηκε το Μάρτιο του 1999 η μόνιμη έκθεση με τίτλο "Η Λέσβος από την Ελληνιστική στη Ρωμαϊκή Εποχή", η οποία επικεντρώνεται σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους ανάπτυξης της αρχαίας Λέσβου, δηλαδή από τον 4ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ. Το σκεπτικό της έκθεσης είναι να προσεγγίσει ο επισκέπτης την καθημερινή πολιτική, οικονομική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή του νησιού κατά τη συγκεκριμένη εποχή.
Για την πραγματοποίηση του στόχου ...
 
  Περιοδικές εκθέσεις  
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική άποψη της αίθουσας  
Λεσβία Γη...Ξενία Γη
(18-10-2015 - 31-12-2016)

Η περιοδική έκθεση «Λεσβία Γη … Ξενία Γη» λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2015 στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης. Το υλικό που παρουσιάζεται αφορά αφενός σε πήλινα καλλιτεχνήματα (αγγεία, ειδώλια, σκεύη) από αρχαιολογικές θέσεις της Λέσβου (Μυτιλήνη, Θερμή, Μήθυμνα, Ερεσό, Γέρα) της προϊστορικής εποχής έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους, αφετέρου σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα σύγχρονων κεραμιστών, που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στη Λέσβο.
Το σκεπτικό της έκθεσης είναι ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Η ισόγεια αίθουσα, στην οποία παρουσιάζονται τα σκεύη για την προετοιμασία ενός γεύματος  
Ένα Λουκούλλειο Γεύμα
(18-10-2015 - 31-12-2016)

Η περιοδική έκθεση «Ένα Λουκούλλειο Γεύμα› λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2001 στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης. Το υλικό που παρουσιάζεται, κυρίως μαγειρικά σκεύη, προέρχεται από την ιχθυοδεξαμενή, η οποία αποκαλύφθηκε στην περιοχή Μακρύς Γιαλός, στα πλαίσια των έργων του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης. Ο τίτλος είναι συμβολικός, μολονότι η εποχή στην οποία εντάσσονται τα ευρήματα συμπίπτει με την έλευση των Ρωμαίου στρατηγού Λούκουλλου στη Μυτιλήνη (87-85 π.Χ.), ο οποίος ...