ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Τ.Κ. 81400, Ρεπανίδι Λήμνου, Λήμνος (Νομός Λέσβου)

Τηλέφωνο: + 30 22540 41323
Email: 14eba@culture.gr

 
  .
Εισιτήρια
Χώρος κλειστός λόγω έργων
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Λεωφορείο, αυτοκίνητο.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Μπελίτσος Θ., Η Λήμνος και τα χωρία της, Αθήνα 1997
Πριάκου Α., Λήμνος το νησί του Ηφαίστου, Θεσσαλονίκη 1997
Νικολαίδης Ν. (επιμ.), Ναοί και εξωκκλήσια της Λήμνου. Η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η διακόσμησή τους, Αθήνα 1999
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Ανεμόμυλος Περάματος Γέρας
Αρχαίο θέατρο Ηφαιστίας στον αρχαιολογικό χώρο Ηφαιστίας
Αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης στη Μυτιλήνη
Αρχαίο λατομείο Μόριας στη Μόρια
Αρχαίο λατομείο στο Τσάφ
Αρχαιολογική - Λαογραφική Συλλογή Νάπης στη Νάπη
Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού στη Σκάλα Ερεσού
Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου στη Μύρινα
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης στη Μυτιλήνη
Αρχοντικό Βαρελτζήδαινας Πέτρας