ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Δούσικο, Πύλη Τρικάλων, Τ.Κ. 42032, Άγιος Βησσαρίων, Δούσικο (Νομός Τρικάλων)

Τηλέφωνο: + 30 2434022420

 
 
Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο
Κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας Β΄ βάθμιας Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών.
Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο
Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαικής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής.
Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών με την επίδειξη της φοιτητικής - σπουδαστικής τους Ταυτότητας
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.
 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Με αυτοκίνητο. Άβατο για τις γυναίκες, οι οποίες μπορούν να επισκέπτονται το ναό που έχει οικοδομηθεί στη νότια μάνδρα της μονής.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ορλάνδος Α., "Η Πόρτα-Παναγιά της Θεσσαλίας", ΑΒΜΕ Α' (1935), 5-40
Χατζη-Γερασίμου ιερομονάχου Δουσικιώτη, "Ανέκδοτο εγκώμιο (1826) του αγίου Βησσαρίωνος, μητροπολίτη Λαρίσης και κτίτορα της Μονής Δουσίκου. Προσωπογραφικά και χρονολογικά αγίου Βησσαρίωνος", Τρικαλινά 7 (1987), 1-40
Σοφιανός Δ., "Το συνοδικό γράμμα (1381, Νοέμ. ) του μητροπολίτη Λαρίσης Νείλου υπέρ της μονής Θεοτόκου των Μεγάλων Πυλών (Πόρτα-Παναγιάς)", Τρικαλινά 10 (1990), 1-31
Σοφιανός Δ., Ο Άγιος Βησσαρίων Μητροπολίτης Λαρίσης (1527-1540) και κτίτορας της Μονής Δουσίκου, Αθήνα 1992
Γουλούλης Σ., "Η 'δίδυμη' μονή Πόρτα-Παναγιάς και Δούσικου, Μεγάλων Πυλών", Ιστορικογεωγραφικά 5 (1995), 94
Παπαζήσης Τ.Δ., "Ναοί της επαρχίας Τρικάλων που τοιχογραφήθηκαν επί επισκόπου Τρίκκης Κωνσταντίου Α΄ (1739-1765)", Τρικαλινά 15 (1995), 140-170
Βογιατζής Σ., Συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της κεντρικής Ελλάδος κατά τον 16ο αι. Οι μονές του Αγίου Βησσαρίωνος (Δούσικο) και Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδα), Αθήνα 2000
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Βυζαντινό ΚάστροΤρικάλων, παλιά πόλη Βαρούσι
Γέφυρα Πορταϊκού Πύλης
Δωροθέα Σχολή Τρικάλων
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Θεόπετρας
Μονή Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου
Μονή Αγ. Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων
Μονή Αγ. Στεφάνου Μετεώρων
Μονή Αγ. Τριάδας Μετεώρων
Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων
Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίτσα) Φαρκαδόνας