ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
   
 
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Άποψη μεγάρου  
Μέγαρο νεολιθικής εποχής στο Σέσκλο
Το πιο εντυπωσιακό οικοδόμημα του αρχαιολογικού χώρου στο Σέσκλο είναι το λεγόμενο ''μέγαρο'' (δωμάτια 1-2-3-4-5-6), που ανασκάφηκε από τον Χρ. Τσούντα στις αρχές του 20ού αιώνα. Κτίσθηκε κατά τη Νεότερη Νεολιθική περίοδο στο ψηλότερο σημείο του λόφου Καστράκι και περιβαλλόταν από ένα σύστημα κυκλικών λίθινων περιβόλων. Γύρω από αυτό τον κεντρικό πυρήνα διατάσσονταν τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού, που ήταν μικρότερα και απλούστερα σε κατασκευή.
Το οικοδόμημα έχει προσανατολισμό Α-Δ, αποτελείται ...
 
 
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τρισδιάστατη αναπαράσταση της οικίας  
Οικία "του Κεραμέα" στο Σέσκλο
Το οικοδόμημα, που συμβατικά ονομάζεται «Οικία του Κεραμέα» (δωμάτια 11-12), είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στον προϊστορικό οικισμό του Σέσκλου. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Καστράκι, δίπλα στο κεντρικό μεγαροειδές οικοδόμημα του οικισμού (δωμάτια 7-8-9), και οφείλει την ονομασία του στον πρώτο ανασκαφέα του χώρου, Χρ. Τσούντα, που το χαρακτήρισε «κεραμεικόν εργαστήριον», επειδή στο εσωτερικό του διατηρήθηκαν πολλά αγγεία λόγω της ξαφνικής καταστροφής του από φωτιά. Στην οικία έχουν διαπιστωθεί ...