ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
   
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Συγκρότημα ενετικών φυλακών  
Δημόσια κτήρια Κάστρου Ζακύνθου
Σύμφωνα με τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν για τα δημόσια οικοδομήματα του κάστρου, είναι γνωστό ότι το 1838 με απόφαση της Γερουσίας όλες οι δημόσιες οικοδομές του φρουρίου παραδόθηκαν στις στρατιωτικές αρχές. Από τα δημόσια κτίσματα που υπάρχουν στο κάστρο έως σήμερα διατηρούνται τα εξής :
Διοικητήριο
Ήταν η κατοικία του Προβλεπτή, που αποτελούσε και την έδρα της διοίκησης, ήταν κτισμένη πιθανότατα στη ΝΑ πλευρά του κάστρου. Το παλάτσο του πρεβεδούρου, εκτός από κατοικία του προβλεπτή ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Καθολική εκκλησία Σωτήρα (San Salvatore)  
Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Κάστρου Ζακύνθου
Από τα στοιχεία που παρέχουν οι αρχειακές πηγές είναι γνωστό ότι στον οικισμό του κάστρου υπήρχαν τουλάχιστον δώδεκα ορθόδοξες και πέντε καθολικές εκκλησίες, που χρονολογούνται από τον 12ο έως και τον 17ο αι.
ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ
Από τις καθολικές εκκλησίες έχουν αποκαλυφθεί και ταυτιστεί :
1. Σωτήρας (San Salvatore), ο οποίος σώζεται μισοερειπωμένος στη ΒΔ πλευρά του κάστρου. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, ο ναός φαίνεται ότι είχε το ρυθμό του σταυροειδούς εγγεγραμμένου μετά χορών (αγιορείτικο ...