ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Τ.Κ. 33052, Γαλαξείδι (Νομός Φωκίδος)

Τηλέφωνο: +30 22650 82313, +30 22650 82346
Φαξ: +30 22650 82966
Email: efafok@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι διαρκώς επισκέψιμος.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Υπάρχει αμαξιτή οδός και λιμάνι όπου μπορούν να προσαράξουν θαλάσσια σκάφη.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Lerat L., Les Locriens de l' Ouest, Παρίσι 1952
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Βοιωτικά-Φωκικά, Αθήνα 1981, 458-460
Σκιαδάς Α., Το Γαλαξείδι, μια πανάρχαια ναυτική πολιτεία (τοπογραφία, ιστορία, ξενάγηση), Αθήνα 1986
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγία Ευθυμία
Άμφισσα
Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Γλύφα
Δελφοί
Δεσφίνα