ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Λιδωρίκι (Νομός Φωκίδος)

Τηλέφωνο: +30 22650 82313, +30 22650 82346
Φαξ: +30 22650 82966
Email: efafok@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Από τον περιφερειακό δρόμο του Μόρνου από Λιδορίκι - Διακόπι παράκαμψη αγροτικού δρόμου.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Themelis P., "Ausgrabungen in Kallipolis (Ost-Αetolien) 1977-1978", AAA XII (1979), 245-279
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Βοιωτικά-Φωκικά, Αθήνα 1981
Θέμελης Π., "Δελφοί και περιοχή τον 8ο και 7ο π.Χ. αι. (Φωκίδα - Δυτική Λοκρίδα)", ASAtene LXI N.S., XLV 1983 (1984)
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγία Ευθυμία
Άμφισσα
Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Γλύφα
Δελφοί
Δεσφίνα