ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

''Μανιάτικοι Οικισμοί''

 
Το ΥΠ.ΠΟ. σε συνεργασία με την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης πραγματοποιεί στην περιοχή της Μάνης το έργο «Δίκτυο Μουσείων Μάνης?, χρηματοδοτούμενο από το Γ΄ ΚΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται μικρά μουσεία - ενημερωτικοί σταθμοί για την εξοικείωση του επισκέπτη με το μανιάτικο τοπίο και το ιδιαίτερο κοινωνικό του σύνολο. Κάθε σταθμός στεγάζεται σε ιστορικό διατηρητέο μνημείο και παρέχει πληροφορίες σχετικές κάθε φορά με μία διαφορετική έκφανση της πολιτισμικής ενότητας του μανιάτικου χώρου: το Μουσείο στο οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων στην Καρδαμύλη αφορά στην οργάνωση των μανιάτικων οικισμών και είναι το πρώτο που υλοποιήθηκε και λειτουργεί από το τέλος του 2004. Το Μουσείο στον Πύργο του Πικουλάκη στην Αρεόπολη έχει ως θέμα τη θρησκευτικότητα των Μανιατών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2005. Το Μουσείο στον Πύργο Ντουράκη στην Καστάνια θα παρουσιάζει την καλλιτεχνική δραστηριότητα των Μανιατών κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Το Μουσείο στο Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο της Καλαμάτας θα συμπεριλάβει στη μόνιμη έκθεσή του μία γενική, εισαγωγική ενότητα αφιερωμένη στη Μάνη.

Η έκθεση «Μανιάτικοι Οικισμοί? στεγάζεται στην τριώροφη οχυρή κατοικία - οντά στο συγκρότημα των Μούρτζινων. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από εποπτικό υλικό (χάρτες, γκραβούρες, σχέδια, φωτογραφίες, μακέτες), που συνοδεύεται από γενικά πληροφοριακά κείμενα στα ελληνικά και αγγλικά, σύντομες κειμενολεζάντες, χωρία εποχής, χρονολόγιο, καθώς και από μικρό αριθμό εκθεμάτων - πραγματικών αντικειμένων. Η έκθεση δίνει πληροφορίες στον επισκέπτη για την οργάνωση των οικισμών και την εξέλιξή τους από τους υστερορωμαϊκούς έως τους νεώτερους χρόνους. Επίσης παρουσιάζει στοιχεία της ιδιαίτερης μορφολογίας των κτισμάτων της Μάνης, όπως αυτή καθορίζεται από την ανάγκη για άμυνα και πολεμική ετοιμότητα, από τη συσπείρωση και την αυστηρή οργάνωση σε αιματοσυγγενικές ομάδας (γένη και γενιές) και από τη γεωμορφολογία του εδάφους. Η έκθεση είναι διαρθρωμένη σε τρεις ενότητες που παρουσιάζονται στα τρία επίπεδα του οντά. Στο ισόγειο παρουσιάζεται η ενότητα «Οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων? , στον α΄ όροφο παρουσιάζονται οι υποενότητες «Εξέλιξη των οικισμών στο χρόνο? και «Ο ζωτικός χώρος των οικισμών? και στο β΄όροφο παρουσιάζονται οι υποενότητες «Τα γένη και οι τόποι κατοικίας τους? και «Δίοδοι επικοινωνίας? . Ταυτόχρονα ως έκθεμα λειτουργεί και το ίδιο το οχυρό συγκρότημα το οποίο αναδεικνύεται ως ένα άρτιο σύνολο αμυντικής κατασκευής, αρχοντόσπιτου και παραγωγικής μονάδας.
 
 
Συντάκτης
Έλενα Κατερίνη, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
Η έκθεση «Μανιάτικοι Οικισμοί› είναι διαρθρωμένη σε τρεις ενότητες στους τρεις ορόφους του οντά. Στον α΄όροφο παρουσιάζονται οι μανιάτικοι οικισμοί στο χρόνο και ο ζωτικός τους χώρος μέσα από τις υποενότητες «Εξέλιξη των οικισμών στο χρόνο› και «Ο ζωτικός χώρος των οικισμών› . Στο β΄όροφο παρουσιάζονται όψεις της μανιάτικης κοινωνίας μέσα από τις υποενότητες «Τα γένη και οι τόποι κατοικίας τους› και «Δίοδοι επικοινωνίας›.Στο ισόγειο παρουσιάζεται το «Οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων".
 

Ωράριo:
Χειμερινό: Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00