ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Τα Πρώτα Συγγράμματα της Νομισματικής. Από τους dilettanti στην επιστημονική γνώση
(Από 1/11/2007-1/11/2008)

 
Goltzius, Hubertus - Sicilia et Magna Greacia, sive historiae urbium et populorum Graeciae, ex antiquis numismatibus restitutae. Liber primus - Brugis Flandrorum, 1576 - 34,5x24
Η Βιβλιοθήκη του Νομισματικού Μουσείου διαθέτει σημαντική συλλογή Νομισματικών συγγραμμάτων που χρονολογούνται από το 16ο ως τον 18ο αιώνα. Ένας αριθμός από αυτά εκτέθηκαν στο δεύτερο όροφο του Ιλίου Μελάθρου από το Νοέμβριο του 2007 ως το Νοέμβριο του 2008.

O θαυμασμός για τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, που εξαπλώνεται στη Δύση από το 15ο αιώνα, ενέτεινε το ενδιαφέρον για τα νομίσματα παλαιότερων εποχών, λόγω της καλλιτεχνικής τους αξίας, της λειτουργίας τους ως τεκμήρια ιστορίας και της άμεσης σύνδεσής τους με το παρελθόν.

Παράλληλα με τη συγκρότηση συλλογών από βασιλείς, ηγεμόνες και εύπορους ιδιώτες αναπτύσσεται το 16ο αιώνα και η επιστημονική προσέγγιση του υλικού.

H σύνταξη καταλόγων με περιγραφές και συχνά απεικονίσεις νομισμάτων αφενός, είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των συλλογών και αφετέρου αποτελεί την απαρχή για τη συστηματοποίηση των νομισματικών ερευνών, με πρωταρχικό στόχο την ταξινόμηση, την ταύτιση και την χρονολόγηση των νομισμάτων.

Βιβλία από μελετητές, όπως ο H. Goltz (1526-1583), ο J. Vaillant (1632-1706), ο J. Pellerin (1684-1782), ο J. Eckhel (1739-1798) και ο D. Sestini (1750-1823) εκτός από τη σπουδαιότητα του περιεχομένου τους για την επιστήμη της Nομισματικής, έχουν ιδιαίτερη σημασία και ως αντικείμενα. Πρόκειται για πολύτιμες και σπάνιες εκδόσεις, αληθινά επιτεύγματα της τυπογραφικής τέχνης, προϊόντα γνωστών κέντρων της τυπογραφίας στη δυτική Eυρώπη.
 
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Vaillant, Joan - Historia Ptolemaeorum Aegypti Regum, ad fidem numismatum accomodata - Amstelaedami, G. Gallet, 1701 - 33x21