ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Το χρήμα στη Λετονία: από το Ήλεκτρο στο Ευρώ. Το χρήμα στη Μεσόγειο: από το τάλαντο στο Ήλεκτρο
(27 Ιουνίου 2014 - 9 Νοεμβρίου 2014)

 
Έντυπο της περιοδικής Έκθεσης «Το χρήμα στη Λετονία: από το Ήλεκτρο στο Ευρώ. Το χρήμα στη Μεσόγειο: από το Τάλαντο στο Ήλεκτρο»
Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 19.00 εγκαινιάστηκε στο Νομισματικό Μουσείο η περιοδική έκθεση: «Το χρήμα στη Λετονία: από το Ήλεκτρο στο Ευρώ. Το χρήμα στη Μεσόγειο: από το Τάλαντο στο Ήλεκτρο» σε συνδιοργάνωση με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Λετονίας, που εδρεύει στη Ρίγα. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την είσοδο της Λετονίας στο Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2014, την ανακήρυξη της πρωτεύουσας της χώρας, Ρίγας, σε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το έτος 2014 και την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το α΄ εξάμηνο του 2014.

Η εξέλιξη του νομίσματος στην περιοχή της Λετονίας και της ευρύτερης Βαλτικής διαχρονικά, από την προϊστορική εποχή μέχρι τον 21ο αι. παρουσιάστηκε στην ενότητα της έκθεσης που επιμελήθηκε το Μουσείο της Ρίγας. Οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι της Ανατολικής Ευρώπης και η Γερμανική, Πολωνική, Σουηδική και Ρωσική Πολιτική και οικονομική κυριαρχία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του χρήματος στη Λετονία.

Η προκερματική περίοδος στον Ελλαδικό χώρο και τα πρώτα κερματόμορφα νομίσματα από ήλεκτρο τεκμηριώθηκαν από την ενότητα που επιμελήθηκε το Νομισματικό Μουσείο. Επίσης, εκτέθηκαν μετάλλια της Δυναστείας των Ρομανώφ, νομίσματα των οποίων κυκλοφορήσαν ευρύτατα στις επαρχίες της Λετονίας κατά το 18ο αι.

Το γενικό συντονισμό της έκθεσης είχε ο Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου Δρ Γεώργιος Κακαβάς. Την επιμέλεια της έκθεσης εκ μέρους του Νομισματικού Μουσείου είχε αναλάβει η Γιόρκα Νικολάου, ιστορικός-νομισματολόγος και εκ μέρους του Μουσείου της Ρίγας η επικεφαλής της Νομισματικής Συλλογής Αnda Ozolina και η ερευνήτρια ιστορικός Kristine Ducmane. Το μουσειακό σχεδιασμό της έκθεσης και την εφαρμογή του πραγματοποίησε ο έμπειρος μουσειογράφος κ. Σταμάτης Ζάννος. Όλες οι δαπάνες της έκθεσης καλύπτονται από τη Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Λετονίας στην Ελλάδα.

Η έκθεση έλαβε χώρα στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων του Β΄ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου και είχε διάρκεια από τις 27 Ιουνίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2014.