ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Προσκτήματα 1994-2000. Δωρητές. Xορηγοί. Kληροδότες

 
Χαλκό χυτό μετάλλιο για τον αυτοκράτορα Ηράκλειο (610-641 μ. Χ), παρισινού πιθανότατα εργαστηρίου, χρονολογία κοπής: 1400-1402, NM BE 763/1999
Στην περιοδική έκθεση παρουσιάστηκαν από το 2001 ως το 2006 τα σημαντικότερα προσκτήματα του Νομισματικού Μουσείου την περίοδο 1994-2000. Συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση, που ανάγεται πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα, απλοί ιδιώτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οργανισμοί, κρατικές υπηρεσίες συνέβαλλαν ως δωρητές, χορηγοί και κληροδότες στον εμπλουτισμό του Μουσείου με σημαντικό αριθμό νομισμάτων –συμπεριλαμβανομένων συλλογών και «θησαυρών»- όλων των εποχών, μεταλλίων, σταθμίων, μολυβδοβούλλων και άλλων τεχνέργων της μικροτεχνίας και της μικρογλυπτικής.
 
 
Συντάκτης
Ε. Ράλλη, αρχαιολόγος
 
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Μολυβδόβουλλο Ανδρονίκου Α' Παλαιολόγου (1282-1328 μ. Χ.) ΝΜ ΒΕ 762α/1999