ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Νάπη, πόλις Λέσβου

Ανδρική και γυνακεία παραδοσιακή ενδυμασία
"Σμύρνη Χαλή Μπουνάρη"
Ντουγιέν
Αιολικό κιονόκρανο
Βάση κίονα
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για αναλυτική παρουσίαση του εκθέματος