ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Χίος τ' έναλος πόλις Οινοπίωνος

Πτηνόμορφος ασκός

Αποσπασματικά σωζόμενος ασκός με πτηνόσχημο σώμα, που στηρίζεται σε τρία κοντά τριγωνικά πόδια, αντιπροσωπευτικό δείγμα της κεραμικής της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Διαθέτει κυλινδρικό λαιμό και ραμφοειδές στόμιο, ενώ το χείλος με το επάνω μέρος του σώματος συνδέονται με κάθετη ταινιωτή λαβή. Η επιφάνεια του αγγείου διακοσμείται με εγχάρακτες ταινίες, που τονίζονται με λευκό επίθετο χρώμα, και ορίζουν διακοσμητικά μοτίβα, όπως είναι οι αλυσιδωτοί ρόμβοι με στιγμές στο εσωτερικό τους, οι επάλληλες γωνίες και η τεθλασμένη γραμμή, τα οποία επαναλαμβάνονται στο λαιμό, στο σώμα και στη λαβή. Η διακόσμηση συμπληρώνεται από τρεις μαστοειδείς αποφύσεις στην περιοχή του στήθους του ασκού.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, 3000 π.Χ. - 2600 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Εμπορειό
Διαστάσεις: ύψος: 0,18 μ.
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: 1630
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Hood S., Prehistoric Emporio and Ayio Gala, 1938-1955, BSA Suppl. vol. 15 (1981), Suppl. vol. 16 (1982), Oxford, (1981-82), pp. 391-393, ic. 69
 
Ντούμας Χ., Χίος τ' έναλος πόλις Οινωπίωνος, Χίος, 2000, σ. 183