ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Χίος τ' έναλος πόλις Οινοπίωνος

Ειδώλιο αυλητή

Όμορφο αρχαϊκό ειδώλιο νεαρού άνδρα μουσικού, που σώζεται ακέραιο. Παριστάνεται γυμνός, καθιστός σε ορθογώνια πλίνθο, στηρίζει τα πόδια του σε χαμηλό υποπόδιο και κρατάει μπροστά στο στήθος δίαυλο. Ο μουσικός αποδίδεται κατά τη στιγμή που φυσά στις σύριγγες του μουσικού οργάνου με τα μάγουλά του διασταλμένα και τα φρύδια του σμιχτά από την προσπάθεια. Ίχνη μελανής βαφής διακρίνονται στο δίαυλο, στη μακριά κόμη και στην ήβη του νέου. Στην πλάτη του ειδωλίου σώζεται ημικυκλικό εξάρτημα με διαμπερή οπή ανάρτησης.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος, τέλη 7ου π.Χ. αι.
Τόπος Εύρεσης: Εμπορειό, Ναός της Αθηνάς
Διαστάσεις: ύψος: 0,59 μ.
Υλικό: Φαγεντιανή
Αριθμός Ευρετηρίου: 13222
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Αχειλαρά Λ. & Αρχοντίδου Α., Χίος τ΄έναλος πόλις Οινωπίωνος, Χίος, 2000, σσ. 175-191