ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μυκηναϊκή Συλλογή

Σ' αυτήν την όψη του κρατήρα εικονίζονται έξι πολεμιστές που βαδίζουν προς τα δεξιά
Κρατήρας των Πολεμιστών

Μεγάλος τροχήλατος κρατήρας, εξαιρετικό δείγμα του μυκηναϊκού εικονιστικού ρυθμού, που παρέχει πληροφορίες για τον οπλισμό και την ενδυμασία των πολεμιστών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Η διακόσμηση και στις δύο όψεις του έχει αφηγηματικό χαρακτήρα. Στη μία εικονίζονται έξι πολεμιστές που βαδίζουν προς τα δεξιά, ντυμένοι και οπλισμένοι ομοιόμορφα. Φορούν κοντό χιτώνα με μακριά μανίκια, θώρακα που φθάνει μέχρι τη μέση και πλεκτά υποδήματα. Ο οπλισμός τους αποτελείται από περικεφαλαία με κέρατα και λοφίο, μεγάλη ημικυκλική ασπίδα, περικνημίδες και μακρύ δόρυ με φυλλόσχημη λόγχη , από όπου κρέμεται σάκκος με προμήθειες. Στο αριστερό άκρο της παράστασης εικονίζεται όρθια γυναικεία μορφή με τα χέρια υψωμένα σε ένδειξη πένθους ή αποχαιρετισμού. Στην άλλη όψη του αγγείου εικονίζονται πέντε πολεμιστές με παρόμοια ενδυμασία, αλλά με διαφορετική περικεφαλαία. Οι λαβές φέρουν ανάγλυφη ταυροκεφαλή στο κέντρο, που πλαισιώνεται από ζεύγος γραπτών πτηνών.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 12ος αι. π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Μυκήνες, Ακρόπολη Μυκηνών, "Οικία του Κρατήρα των Πολεμιστών"
Διαστάσεις: ύψος: 0,43 μ., διάμετρος: 0,48 - 0,505 μ.
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: 1426
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Schliemann H., Mycenae. A Narrative of Researches and Discoveries at Mycenae and Tiryns, London, 1878, pp. 132-137, fig. 213, 214
 
Vermeule E., Karageorghis V., Mycenaean Pictorial Vase Painting, London, 1982, pp. 130-132, 122, XI. 42
 
Δημακοπούλου Κ. (επιμ.), Τροία, Μυκήνες, Τίρυνς, Ορχομενός. Εκατό χρόνια από το θάνατο του Ερρίκου Σλήμαν, Αθήνα, 1990, σσ. 147-148, αρ. 4
 
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, 1999, σ. 23