ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μυκηναϊκή Συλλογή

Προσωπίδα "του Αγαμέμνονα"
Κρατήρας των Πολεμιστών
Σφραγιστικό δακτυλίδι από το "θησαυρό της Τίρυνθας"
Κύπελλα του Βαφειού
Εγχειρίδιο με σκηνές κυνηγίου
Ταφική στήλη με σκηνή κυνηγίου
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των εκθεμάτων   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για αναλυτική παρουσίαση του εκθέματος