ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κολώνας Αίγινας

Η επιγραφή της Αφαίας

Η επιγραφή που βρέθηκε στο Ιερό της Αφαίας αποδεικνύει ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στη θεά Αφαία και όχι στην Αθηνά, όπως πίστευαν παλαιότερα, εξαιτίας της απεικόνισής της ως κεντρικής μορφής και στα δύο αετώματα του ναού.

Επιγραφή:   ΚΛ]ΕΟΙΤΑ : ΙΑΡΕΟΣ : ΕΟΝΤΟΣ : ΤΑΦΑΙΑΙ : Ο ΟΙΚΟΣΩΚΟΔΟΜ]ΗΘΗ : ΧΟΒΟΜΟΣ : ΧΟΛΕΦΑΣ : ΠΟΤΕΠΟΙΗΘΗ ]Σ ΠΕΡΙ[Ε]ΠΟΙΗΘΗ(την εποχή που ιερέας ήταν ο Κλεοίτας κατασκευάσθηκε ο οίκος προς τιμήν της Αφαίας ο βωμός και το ελεφάντινο άγαλμα και γύρω τους κτίστηκε ο περίβολος)
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος, 560-550 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Αίγινα, Ιερό Αφαίας
Διαστάσεις: μήκος: 1,93 μ., ύψος: 0,24 μ.
Υλικό: Μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 5660
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Jeffery L., Local Scripta of Archaic Greece, Οξφόρδη, 1961, 112, πιν. 16, αρ. 4
 
Welter G., Αίγινα, Αθήνα, 1982, 91,