ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κολώνας Αίγινας

H Πρόχους των κριών

Πρωτοαττική πρόχους. Παριστάνεται η φυγή του Οδυσσέα και των συντρόφων του από τη σπηλιά του Κύκλωπα Πολύφημου.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Αρχαϊκή περίοδος, περίπου 650 π.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Αίγινα, Ιερό Απόλλωνος (Κολώνα)
Διαστάσεις: ύψος: 0,22 μ.
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: 1754
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Kraiker W., Aigina Die Vasen des 10 bis 7 Jahrhunderts, V.Chr., Berlin, 1951, αρ. 566, πιν. 44-45