ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Αγρός, Οικία, Κήπος, Τόπος

Άποψη της αττικής σαρκοφάγου με σκηνή αμαζονομαχίας
Σαρκοφάγος με παράσταση αμαζονομαχίας

Εντυπωσιακή σαρκοφάγος με κάλυμμα διαμορφωμένο σε στρώμα κλίνης, πάνω στο οποίο ξαπλώνει το ζεύγος των νεκρών. Φέρει και στις τέσσερις πλευρές της γλυπτό διάκοσμο με πολυπρόσωπη σκηνή αμαζονομαχίας. Πλοκή και δράση διακρίνει τις περισσότερες επιμέρους σκηνές, οι οποίες δανείζονται παρθενώνεια μοτίβα για να αποδώσουν το πάθος τη στιγμή της μάχης, όπως παρατηρείται κυρίως στο κεντρικό σύμπλεγμα και στο σύμπλεγμα μαχητών αμέσως στα αριστερά του. Η σακροφάγος κατεσκευάσθηκε από αττικό εργαστήριο. Η Αττική αποτέλεσε κατά τους τρεις πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες ένα από τα βασικότερα κέντρα παραγωγής γλυπτών και ιδιαίτερα σαρκοφάγων για πλούσιους Ρωμαίους, από διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας. Καλοδουλεμένα γλυπτά και σχετικά σωστές ανολογίες χαρακτηρίζουν τα αττικά εργαστήρια, που δημιούργησαν ολόκληρες σειρές σαρκαφάγων με ανάλογα θέματα. Παράλληλα, όμως, η έντονη χρήση της σμίλης και του τρυπανιού οδηγούν στη χρονολόγηση του συγκεκριμένου έργου στο β΄ μισό του 2ου με αρχές του 3ου αι. μ.Χ.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Ρωμαϊκή περίοδος, 2ο μισό 2ου - αρχές 3ου αι. μ.Χ.
Τόπος Εύρεσης: Θεσσαλονίκη
Υλικό: Μάρμαρο
Αριθμός Ευρετηρίου: 1246
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Θεσσαλονίκη, Aπό τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια (οδηγός της έκθεσης), Αθήνα, 1986, 69, 71
 
Βοκοτοπούλου Ι., Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αθήνα, 1996, 23
 
 
 
Άλλες όψεις
Λεπτομέρεια της αττικής σαρκοφάγου με σκηνή μάχης