ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
  Μόνιμες εκθέσεις  
 
© Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Έκθεση "Προϊστορική Μακεδονία"  
Μόνιμες Εκθέσεις
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εκτίθενται ευρήματα κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των γειτονικών νομών και παρουσιάζεται συνολικά ο πολιτισμός της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Το κτίριο του Μουσείου, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Πάτροκλο Καραντινό, εγκαινιάστηκε το 1962 και αποτελεί σημαντικό δείγμα του μοντέρνου κινήματος της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.
Το Μουσείο αναδιοργάνωσε πρόσφατα τις κτηριακές εγκαταστάσεις του καθώς και τη ...
 
  Περιοδικές εκθέσεις  
 
© Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μία απο τις περιοδικές εκθέσεις του ΑΜΘ  
Περιοδικές Εκθέσεις
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο λειτουργούν πέντε (5) περιοδικές εκθέσεις: