Γαία
Γαλέριος
Γαληνός
Γανυμήδης
  Γέλων
Τύραννος της ελληνικής αποικίας της Γέλας και μετέπειτα των Συρακουσών, στη Σικελία. Αρχικά διατέλεσε διοικητής του ιππικού υπό τον τύραννο της Γέλας Ιπποκράτη και φρουρός των γιων του, αργότερα όμως σφετερίστηκε ο ίδιος την τυραννία. Το 485 π.Χ. πολιόρκησε τις Συρακούσες και μετέφερε τη δύναμή του εκεί, αφήνοντας τον έλεγχο της Γέλας στον αδελφό του Ιέρωνα. Κατά τη διάρκεια της τυραννίας του, οι Συρακούσες αναδείχθηκαν σε ηγετική ελληνική δύναμη. Όταν οι Έλληνες της ηπειρωτικής Ελλάδας ζήτησαν τη βοήθειά του εναντίον των Περσών, εκείνος έθεσε ως όρο που δεν έγινε αποδεκτός, να αναλάβει την υπέρτατη διοίκηση. Συμμάχησε με τον τύραννο του Ακράγαντα, Θήρωνα και αντιμετώπισε νικηφόρα στην Ιμέρα το 480 π.Χ. μια μεγάλη καρχηδονιακή εκστρατεία, την ίδια μέρα, σύμφωνα με την παράδοση, που οι Έλληνες νικούσαν τους Πέρσες στη Σαλαμίνα. Πέθανε δύο χρόνια αργότερα.
Γεννάδιος Σχολάριος
Γιάννης Σιδέρης
Γκρίπενκερλ Κ.
Γοργίας
Γοργόνες