Ολυμπίας Αρχαιολογικό Μουσείο
Ολυμπίας Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο ΣΠΑΠ
Ορεστιάδας και Περιφέρειας Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας Τέχνης
ΟΤΕ Μουσείο Τηλεπικοινωνιών