Χαιρώνειας Αρχαιολογικό Μουσείο
Χαλκίδας Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή
Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών Μουσείο
Χίου Αρχαιολογικό Μουσείο
Χίου Βυζαντινό Μουσείο
Χίου Βυζαντινό Μουσείο
Χίου, Κάστρο, Κτίριο Περιοδικών Εκθέσεων αρχαιοτήτων (Παλάτι Ιουστινιάνι)
Χίου Κάστρο Κτίριο περιοδικών εκθέσεων αρχαιοτήτων (Παλάτι Ιουστινιάνι)
Χίου Μουσειακή Συλλογή Νέας Μονής
Χίου Μουσειακή Συλλογή Νέας Μονής
Χίου Μουσειακός Χώρος Τράπεζας Νέας Μονής
Χώρας Αρχαιολογικό Μουσείο