Λαλαούνη Μουσείο Κοσμήματος
Λαμίας Αρχαιολογικό Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο
Λάρισας Διαχρονικό Μουσείο
Λάρισας Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο
Λασκαρίδειο Λαογραφικό Μουσείο
Λαυρίου Αρχαιολογικό Μουσείο
Λαυρίου Ορυκτολογικό Μουσείο
Λέρου Αρχαιολογικό Μουσείο
Λεσβία Γη...Ξενία Γη
Λευκάδας Αρχαιολογικό Μουσείο
Λευκός Πύργος: Μουσείο
Λιδορικίου Αρχαιολογική Συλλογή
Λυκόσουρας Αρχαιολογικό Μουσείο
Λυχνοστάτης - Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής και Λαϊκού Πολιτισμού Κρήτης