ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Οδός Αγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη (Νομός Θεσσαλονίκης)

Email: efapoth@culture.gr

 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Πελεκανίδης Στ., Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης: Αχειροποίητος - Μονή Λατόμου, Θεσσαλονίκη 1949, 11-41
Ξυγγόπουλος Α., "Αι τοιχογραφίαι των Αγίων Τεσσαράκοντα εις την Αχειροποίητον της Θεσσαλονίκης ", ΑΕ (1957), 6-30
Μπακιρτζής X., "Ρωμαϊκός λουτρών και η Αχειροποίητος της Θεσσαλονίκης" στο Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη 1983, 310-329
Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε., Αχειροποίητος. Ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου, Θεσσαλονίκη 1989
Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε., Τούρτα Α., Περίπατοι στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1997, 183-195
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Έπαυλη Αχμέτ Καπαντζή-Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης
Έπαυλη Γιάκο Μοδιάνο - Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
'Επαυλη Κάζα Μπιάνκα - Δημοτική Πινακοθήκη
Κέντρο Ιστορικής Διαδρομής Εβραϊσμού Θεσσαλονίκης
Κρύπτη Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Λευκός Πύργος: Μουσείο