ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Αρχαία Ολυμπία, Ολυμπία (Νομός Ηλείας)

Τηλέφωνο: +30 2624 - 22517
Φαξ: +30624 - 22529

 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Dorpfeld W., Alt Olympia I-II, Untersuchungen und Ausgrabungen zur Geschichte des altesten Heiligtumes von Olympia und der alteren griechischen Kunst 1935, 232-245
Olympische Forschungen V, Berlin 1964
Olympia II, Die Baudenkmaler, 1892-1896, Amsterdam 1966 (επανέκδοση), σσ. 94-105, Taf. LXVII-LXX
Mallwitz A., Olympia und Seine Bauten 1972, σσ. 255-266
Herrmann H.-V., Olympia. Heiligtum und Wettkampefstatte, Munchen 1972, 120-121, 152.
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Μεσσηνιακά-Ηλιακά, Αθήνα 1979, σ. 258-9, 270-1
Βελισσαρίου Π., "Σχόλιον εις επιγραφήν της Βασιλικής της Αρχαίας Ολυμπίας" στο Πρακτικά Α΄Συνεδρίου Ηλειακών Σπουδών, Αθήνα 1980, σσ. 159-166
Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1982, σ. 98
Γιαλούρη Α., Γιαλούρης Ν., Ολυμπία. Το μουσείο και το ιερό, Αθήνα 1991, σ. 17
Σπαθάρη Ε., Το ολυμπιακό πνεύμα, Αθήνα 1992, 73
Μουτζάλη Α., "Η Ολυμπία κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Προβλήματα και προσεγγίσεις" στο Πρακτικά Ηλειακού Πνευματικού Συμποσίου 1993, Αθήνα 1994, 260-278.
Αραπογιάννη Ξ., Ολυμπία. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2001, σσ. 143-153
Βικάτου Ολυμπία, Ολυμπία. Ο Αρχαιολογικός Χώρος και τα Μουσεία της., Αθήνα 2006, 43
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αγία Σοφία Ανδραβίδας
Αγορά Αρχαίας Ήλιδας
Άνω Μονή
Αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας
Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου
Βουλευτήριο Ολυμπίας