ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Δίλοφο (Νομός Κοζάνης)

Τηλέφωνο: +30 24610 25903
Φαξ: +30 24610 25236
Email: 17eba@culture.gr

 
 
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Από Κοζάνη - Νεάπολη με αυτοκίνητο. Με αεροπλάνο μέσω Κοζάνης.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Τσιλιπάκου Α., "Χρονικά", ΑΔ 52, Β2 Χρονικά (1997), 783-784
Πέτκος Α., "Χρονικά", ΑΔ 52, Χρονικά (1997), 769
Τσιλιπάκου Α., "Ο μνημειακός πλούτος των μεταβυζαντινών ναών της επαρχίας Βοΐου μέσα από το πρόγραμμα καταγραφών της 11ης Ε.Β.Α." στο Πρακτικά Ημερίδας Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης (12-12-99) : Οι αρχαιότητες και τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία του Βοΐου, Θεσσαλονίκη 2001, 125-136
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Α΄ Δημοτικό Σχολείο στη Σιάτιστα Κοζάνης
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
Αρχοντικό Μαλιόγκα στη Σιάτιστα
Αρχοντικό Πούλκως στη Σιάτιστα
Βασιλική των Κατηχουμένων Σερβίων
Γέφυρα Μόρφης ή Πετρογέφυρο
Δημόσιο κτήριο με δεξαμενή
Δημοτικό Σχολείο στο Παλαιογράτσανο Βελβενδού Κοζάνης