ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Αρχαία Ολυμπία, Ολυμπία (Νομός Ηλείας)


 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Dorpfeld W., Alt Olympia I-II, Untersuchungen und Ausgrabungen zur Geschichte des altesten Heiligtumes von Olympia und der alteren griechischen Kunst 1935
Olympia Bericht II 1937-38, 42-44, Taf. 15
Olympia Bericht VII 1961, 29-55
Olympia II, Die Baudenkmaler, 1892-1896, Amsterdam 1966 (επανέκδοση), 40-56, 215-217, Taf. XXVII-XLI
Mallwitz A., Olympia und Seine Bauten 1972, 163-179
Herrmann H.-V., Olympia. Heiligtum und Wettkampefstatte, Munchen 1972, 97-103, 120, 168, 191-195
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Μεσσηνιακά-Ηλιακά, Αθήνα 1979, σσ. 363-370
Οι ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1982, σσ. 89-92
Γιαλούρη Α., Γιαλούρης Ν., Ολυμπία. Το μουσείο και το ιερό, Αθήνα 1991, σ. 11
Σπαθάρη Ε., Το ολυμπιακό πνεύμα, Αθήνα 1992, σ. 72
Αραπογιάννη Ξ., Ολυμπία. Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2001, σσ. 59-69
Βικάτου Ολυμπία, Ολυμπία. Ο Αρχαιολογικός Χώρος και τα Μουσεία της., Αθήνα 2006, 26
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αγία Σοφία Ανδραβίδας
Αγορά Αρχαίας Ήλιδας
Άνω Μονή
Αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας
Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου
Βουλευτήριο Ολυμπίας