ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου

Οιάνθης, Γαλαξείδι (Νομός Φωκίδος)


 
 
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Με Ι.Χ. και λεωφορείο για το Γαλαξείδι
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ταχυδρόμος, τεύχος 37 10/9/1987, σσ. 103-104
Πάσχου Χ., Μανουσάκη Γ., Το Γαλαξείδι, Αθήνα 1983
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Ανάθημα του Δαόχου
Ανεμόμυλος στη θέση Γιαννάκης στο Γαλαξίδι
Ανεμόμυλος στο Γαλαξίδι
Αρχαίο γυμνάσιο Δελφών
Αρχαίο θέατρο Δελφών
Αρχαίο στάδιο Δελφών
Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών