ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Φιγάλεια (Νομός Ηλείας)


 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Καββαδίας Π., "Ανασκαφή Κωτίλου", ΑΕ (1902), 75-77
Καββαδίας Π., "Ανασκαφή Κωτίλου", ΑΕ (1903), 153-188
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Αχαϊκά και Αρκαδικά, Αθήνα 1980, 369-371
Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα, Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο, Αθήνα 2000, 45-49
Αραπογιάννη Ξ., Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Αθήνα 2002, 11-12
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αγία Σοφία Ανδραβίδας
Αγορά Αρχαίας Ήλιδας
Άνω Μονή
Αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας
Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου
Βουλευτήριο Ολυμπίας