Η «ΜΟΡΡΥΛΙΩΝ ΠΟΛΙΣ» (Κιλκίς)
Ηετιώνεια Πύλη (Δραπετσώνα)
Ήλιδα (Ήλιδα)
Ηραίο Άργους (Άργος)