12345678 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού | Αρχαιολογικοί Χώροι
           
 
 
Ραβενή (Φιλιάτες)
Ραμνούς (Ραμνούντας)
Ροδίνι (Ρόδος)
Ρωμαϊκά Λουτρά Ζαππείου (Αθήνα)
Ρωμαϊκά Λουτρά Λίτζι Κυλλήνης (Ηλεία)
Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης (Κέρκυρα)
Ρωμαϊκές θέρμες Αγ. Θωμά (Μεσολόγγι)
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών (Αθήνα)
Ρωμαϊκή Αποικία της Πέλλας (Νέα Πέλλα)
Ρωμαϊκή νεκρόπολη Ματάλων (Μάταλα)
Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο Πάτρας (Πάτρα)