Χαιρώνεια (Χαιρώνεια)
Χάλειον (Γαλαξείδι)
Χερσόνησος Μολυβωτής (Χερσόνησος Μολυβωτής)
Χρυσόπολις-Ηϊόνα (Οφρύνιον)
Χώρα της Αμοργού (Χώρα Αμοργού)
Χωρύγι. Ένας περίοπτος λόφος στην πεδιάδα του Κιλκίς με διαχρονική ιστορία (Κιλκίς)