Τάρρα στην Αγ. Ρουμέλη Σφακίων (Αγία Ρούμελη)
Ταφικοί Τύμβοι Τούμπας Δήμου Παιονίας (Κιλκίς)
Ταφικός τύμβος Μεσιάς (Κιλκίς)
Τείχος Δυμαίων (Πάτρα)
Τίρυνθα (Τίρυνθα)
Τολοφώνα (Δελφοί)
Τορώνη (Τορώνη)
Τούμπα Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
Τούμπα Τάμπια (Αίνεια) στη Ν. Μηχανιώνα (Νέα Μηχανιώνα)
Τράπεζα Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης (Άνω Τούμπα)
Τράπεζα Θέρμης (Θέρμη)
Τύλισος (Τύλισος)
Τύμβος Μακεδόνων στη Χαιρώνεια (Χαιρώνεια)
Τύμβος Συκεώνα (Καρδίτσα)