ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
   
 
 
Ξενώνας
Βρίσκεται λίγο ψηλότερα από τη στοά και κάθετα σχεδόν ως προς τον άξονα εκείνης. Χρησίμευε, κατά τον Κ. Κουρουνιώτη, για τη φιλοξενία των επισήμων επισκεπτών των αγώνων. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο μεγάλο κτήριο διαστάσεων 38Χ20 μ., με τους εξωτερικούς παχείς τοίχους κτισμένους με ωραίες καλοδουλεμένες λιθοπλίνθους κατά το πολυγωνικό σύστημα και σωζόμενους σε μέγιστο ύψος 2 μ. Το εσωτερικό του δεν είχε ερευνηθεί, αλλά κάποιες παλαιότερες τομές και η συνεχιζόμενη σήμερα έρευνα δείχνουν ότι χωριζόταν ...
 
 
 
Δεξαμενή
Στο βορειότερο άκρο της ανατολικής πλευράς του ιπποδρόμου υπάρχει ορθογώνιο δωμάτιο, διαστ. 4,75Χ4,36 μ., με δύο λίθινες λεκάνες, μήκ. 2,28, πλ. 0,65 και ύψ. 0,45 μ., η μία δίπλα στην άλλη, που επικοινωνούν, όμως, μεταξύ τους με αυλάκι ανοιγμένο στην κορυφή των ενωμένων στενών πλευρών τους. Στον βράχο, στον οποίο διανοίχθηκε το δωμάτιο, υπάρχει αγωγός μεταφοράς νερού στις λεκάνες. Σώζεται και το κατώφλι της θύρας του δωματίου, πλ. 1,75 μ., από τιτανόλιθο. Δίπλα στο δωμάτιο βρίσκεται μεγάλη δεξαμενή ...
 
 
 
Ιππόδρομος ή στάδιο
Κατά τον Παυσανία πρόκειται για δύο διαφορετικούς αθλητικούς χώρους. Από τις έως σήμερα έρευνες, όμως, φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για έναν αθλητικό χώρο, που άλλοτε χρησιμοποιούνταν ως στάδιο για αθλητικούς αγώνες και άλλοτε ως ιππόδρομος για ιπποδρομίες προς τιμή του Ίππιου Ποσειδώνα. Το πλάτωμα του Κάτω Κάμπου έχει διαστάσεις 350 x 120 μ., επομένως δύσκολα χωρά και το στάδιο και τον ιππόδρομο αφού ο τελευταίος χρειάζεται ολόκληρο το μήκος αυτό για να μπορέσουν να αναπτύξουν ταχύτητα τα άλογα. ...
 
 
 
Το κρηναίο οικοδόμημα
Βρίσκεται λίγο ψηλότερα και προς Δ. του Ξενώνα. Πρόκειται για δεξαμενή ορθογώνια, διαστάσεων 6,25Χ1,80 μ., που βαίνει σε κρηπίδωμα από δύο βαθμίδες, διαστάσεων 7Χ3,75 μ. Και εδώ οι σύγχρονες έρευνες έχουν αρχίσει να φέρνουν στο φως και άλλα στοιχεία, που θα διαφοροποιήσουν την εικόνα που έχουμε από τις πρώτες ανασκαφές.
 
 
 
Οι βάσεις των δύο κιόνων
Στην είσοδο του τεμένους, κατά την περιγραφή του Παυσανία υπήρχαν δύο κίονες. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως τις βάσεις τους, σ' απόσταση 7 μ. η μία από την άλλη, οι οποίες αποτελούνται από δύο τετράγωνες ασβεστολιθικές λιθοπλίνθους, μία μεγαλύτερη κάτω, πλευράς 1,45 μ. και ύψους 0,35 μ., και μία μικρότερη επάνω σ' αυτήν, που αποτελούσε τη βάση του κίονα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο η κάτω λιθόπλινθος, όσο και η επάνω, φέρουν βαθύνσεις για την καλύτερη προσαρμογή και στήριξη της επάνω λιθοπλίνθου ...
 
 
 
Ο χαμηλός Περίβολος
Κάθε ιερό περιβαλλόταν στην αρχαιότητα από έναν περίβολο. Το ίδιο συνέβαινε και με το ιερό του Λυκαίου όρους. Τον περίβολο είχε εντοπίσει ο Κ. Κουρουνιώτης κατά τις έρευνές του, αλλά έκτοτε τα ίχνη του είχαν χαθεί. Με την ευκαιρία, όμως, της επανάληψης των ερευνών αρχαιολόγοι της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ κατόρθωσαν και ξαναβρήκαν τον περίβολο, ο οποίος σώζεται σε μήκος 120 μ. τουλάχιστον και σε μία σειρά μόνον μεγάλων σχετικά αργών λίθων. Κάποια τμήματά του είναι καλυμμένα από χώματα ή βλάστηση, αλλά θα καταβληθεί ...
 
 
 
Ο χωμάτινος βωμός
Βρίσκεται στην κορυφή του βουνού και έχει κωνικό σχήμα. Έχει δημιουργηθεί τεχνητά από τα υπόλοιπα των θυσιών. Γι' αυτό το χώμα του είναι κατάμαυρο, γεμάτο από κάρβουνο, λείψανα καμένων οστών ζώων και χαρακτηριστικά μικροευρήματα, από τα οποία προκύπτει ότι η λατρεία του Δία εδώ ήταν αρχαιότατη και η αρχή της ανάγεται στους προϊστορικούς και όχι στους αρχαϊκούς χρόνους, όπως πιστευόταν έως πρόσφατα, δηλαδή πριν ξεκινήσει η νέα ανασκαφική δραστηριότητα από το 2006. Η πυρά των θυσιών είχε την εποχή ...