ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Λόφος Παλαιοκάστρου Αιγιαλείας, Πάτρα, Δ.Ε. Αίγειρας, οικισμός: Αιγές (Νομός Αχαΐας)

Τηλέφωνο: 2696082555
Φαξ: 2691061313
Email: efaacha@culture.gr

Επισκεφτείτε την σελίδα του αρχαιολογικού χώρου

 
 
Εισιτήρια
Είσοδος ελεύθερη
 
  Ώρες Λειτουργίας

Ο χώρος είναι επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦΑ Αχαΐας, στο τηλέφωνο 26910 21517 (Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου). Δευτέρα κλειστό.

Ημέρες Αργίας
1 Ιανουαρίου: κλειστά
25 Μαρτίου: κλειστά
Μ.Παρασκευή: ανικτά από τις 12.00-17.00 μ.μ.
1 Μαΐου: κλειστά
Κυριακή του Πάσχα: κλειστά
Δευτέρα του Πάσχα: κλειστά
15 Αυγούστου: ανοικτά
28 Οκτωβρίου: ανοικτά
Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου: κλειστά
26 Δεκεμβρίου: κλειστά
 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Οδικώς μέσω της ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών, στρίβοντας στο ύψος της Ακράτας.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Walter O., Ein Kolossalkopf des Zeus aus Aigeira, OJh 19-20 (1919) 1919
Deger-Jalkotzy S. - Alram-Stern E., Die mykenische Siedlung, Klio 67 (1985), 2 1985
Altzinger W., Die hellenistischen Tempel von Aigeira. Akten des XIII. internationalen Kongresses fur klassische Archaologie, Mainz 1990
Bammer A., Neue Heiligtumer in Aigeira. Forschungen in der Peloponnes. Acten des Symposions anlasslich der Feier. 100 Jahre Osterreichischen Archaologisches Institut Athen.Athen 5/3-7/3 1998., Αθήνα 2001
Alram E., Zur vormykenischen Besiedelung der Akropolis von Aigeira, 8. Osterreichischen Archaologentag, Vienna 2001
Bammer A., Aigeira e Hyperesia. Gli Achei e l’ identita etnica degli Achei d’Occidente. Atti del Convegno Internazionale di Studi.Paestum, 23-25 febbraio 2001, Ποσειδωνία 2002
Alram –Stern E. – Deger-Jalkotzy S., Aigeira I, Die Mykenische Akropolis, Vienna 2006
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
Αρχαιολογικός χώρος Ελαιοχωρίου
Ιερό Αρτέμιδος στη Ρακίτα Αχαϊας
Κάστρο Πάτρας
Καταρράκτης
Κλίμακες Πάτρας
Μιτόπολη
Μουσείο Θυσίας Καλαβρυτινών
Μυκηναϊκό νεκροταφείο Βούντενης