ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Κάστρο της Νεροβίτσας, Αλίφειρα (Νομός Ηλείας)

Τηλέφωνο: +30 27230 22448

 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Μονοπάτι, αγροτικός δρόμος
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Γιαλούρης Ν., "Οδηγός Αρχαιοτήτων Αρχαίας Τριφυλίας (νυν Ολυμπίας)", Ολυμπιακά Χρονικά Δ' 1973, σσ. 151-182, ιδ. σσ. 160-161
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Αχαϊκά και Αρκαδικά, Αθήνα 1980, σσ. 282-288
Πίκουλας Γ. Α., "Αλίφειρα, το προάστειον της άκρας", Ηόρος 1 1983, σσ. 45-55
Pritchett W. K., Studies in Ancient Greek Topography, Part VI, Berkley 1989, 41-46
Ορλάνδος Α. Κ., Η Αρκαδική Αλίφειρα και τα Μνημεία της, Αθήνα χ.χ.
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγία Τριάδα
Ακρόπολη Πλατιάνας
Αρχαία Φειά - Ποντικόκαστρο
Αρχαία Φιγαλεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
Αρχαιολογικός Χώρος Επιταλίου
Βάσσες
Δάφνη