ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Τ.Κ. 230 52, Επαρχία Επιδαύρου-Λιμηρών (Νομός Λακωνίας)

Τηλέφωνο: 27310-23.315
Φαξ: +30 27310 21516
Email: efalak@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Hasluck F.W., "South Eastern Laconia. The promontory of Malea and Epidaurus Limera", BSA 14 (1907-8), 179-182
Χρήστου X., "Ανασκαφή εν Mονεμβασία", ΠAE (1956), 207-210
Waterhouse H., Simpson R.Η., "Prehistoric Laconia: part II", BSA 56 (1961), 136-137
Δημακοπούλου A., "Μυκηναϊκά αγγεία εκ θαλαμοειδών τάφων Aγίου Iωάννου Mονεμβασίας", AΔ 23, Mελέται (1968), 145-194
Lawrence A.W., Greek Aims in Fortification 1979, 146-7, 201
Stroud H., Stroud R., "The Empress of Julia Domna at Epidauros Limera", ZPE 105 (1995), 85-88
Κουντούρη E., "Ένα σύνολο μυκηναϊκών αγγείων από την Eπίδαυρο Λιμηρά Λακωνίας" στο Πρακτικά E' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Aργος - Nαύπλιον 6-10 Σεπτεμβρίου 1995), τόμος A΄, Αθήνα 1996-97, 491-513
Ζαββού E.Π., "Η χώρα της Eπιδαύρου Λιμηράς" στο Πρακτικά E' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Aργος - Nαύπλιον 6-10 Σεπτεμβρίου 1995), τόμος B΄, Αθήνα 1998, 497-505
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Ακρόπολη Σπάρτης
Αμυκλαίον και Ιερό Απόλλωνος Αμυκλαίου
Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς
Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς
Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς
Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυστρά
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης
Αρχαιολογικός Χώρος Γυθείου (Αγορά)
Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρου Γερακίου