ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Λάρισα, Ιστορικό κέντρο της πόλης (Νομός Λαρίσης)

Τηλέφωνο: +30 2413508200-201
Φαξ: 2410627935
Email: efalar@culture.gr

 
 
Εισιτήρια
Είσοδος ελεύθερη
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €0, Μειωμένο: €0
 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
8 π.μ.- 15:00¨μ.μ.

 
  Α.Μ.Ε.Α.
Ο χώρος είναι, τουλάχιστον περιμετρικά, προσβάσιμος σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Με αυτοκίνητο, ΚΤΕΛ του νομού Λάρισας.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Δεριζιώτης Λ., "Παλαιοχριστιανικά κτίσματα της πόλεως Λαρίσης" στο Πρακτικά Α΄ Ιστορικού-Αρχαιολογικού Συμποσίου "Λάρισα Παρελθόν και Μέλλον", Λάρισα 1985, 200-203
Kiehl M., Deriziotis L., "The old Bedesten of Larissa (Yenisehir) in restoration" in VIIth Int. Congress of Turkish Art, Warsaw 1990, 139-145
Παλιούγκας Θ., Η Λάρισα κατά την τουρκοκρατία (1423-1881), Λάρισα 1996
Παλιούγκας Θ., Η Θεσσαλία στο οδοιπορικό του περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή (1668), Λάρισα 2001
Σδρόλια Στ., "Το μπεζεστένι και η περιοχή του λόφου του Φρουρίου στο Βυζάντιο και την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής", ΥΠΠΟ, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Λάρισα 2001, 11-19
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Ακρόπολη Αζώρου
Ακρόπολη Φαρσάλου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Δολίχης
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Κραννώνας
Αρχαιολογικός χώρος Μηλέας
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
Κάστρο Βελίκας
Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο Λάρισας
Μεσοελλαδικές οικίες Δήμητρας Αγιάς
Περραιβική Τρίπολη