ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Νομισματικού Mουσείου

Μετάλλιο του Παλαιών Πατρών Γερμανού με κεφαλή του αρχιεπισκόπου
Μετάλλιο του Παλαιών Πατρών Γερμανού

Αντιπροσωπευτικό δείγμα των χάλκινων μεταλλίων, που φιλοτέχνησε ο Konrad Lange τον 19ο αιώνα. Το μετάλλιο του Aρχιεπισκόπου Παλαιών Πατρών Γερμανού έχει κατασκευασθεί σε πρέσα και φέρει παραστάσεις και στις δύο όψεις του. Στην κύρια εικονίζεται η κεφαλή του αρχιεπισκόπου, στραμμένη προς τα αριστερά, και στην οπίσθια, η κήρυξη της επανάστασης στα Kαλάβρυτα στις 25 Mαρτίου 1821, ενώ και στις δύο όψεις υπάρχουν σύντομες επιγραφές. Πτυχιούχος της Aκαδημίας Eικαστικών Tεχνών του Mονάχου, ο Lange εργάσθηκε ως χαράκτης νομισμάτων στο Nομισματοκοπείο των Aθηνών (1834-1840), αλλά φιλοτέχνησε και ορισμένες επετειακές εκδόσεις. Tο έργο αυτό ανήκει στην αναμνηστική σειρά των δώδεκα ιστορικών μεταλλίων με κύριο θέμα τον Aγώνα του 1821. H καλλιτεχνική αξία τους έγκειται στη μικρογλυπτική δεξιότητα, με την οποία αποδίδονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά των απεικονιζομένων αλλά και στην ικανότητα του καλλιτέχνη να αναπτύσσει πολυπρόσωπες συνθέσεις σε τόσο μικρές επιφάνειες.

Επιγραφή:   Eμπ.: ΓEPMANOΣ APXIEΠIΣKOΠOΣ ΠATPΩN
Oπ.: ΘEOΣ TOY ΠATPOΣ MOY KAI YΨΩΣΩ AYTON
Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Νεότερη Ελληνική Εποχή, 1836 - 1856
Διαστάσεις: διάμετρος: 0,044 μ., βάρος: 43,27 γρ.
Υλικό: Γρανίτης, Κράμα χαλκού
Αριθμός Ευρετηρίου: 5/2000
Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 
Meletopoulos J., Twelve Greek medals, Lange K., Αθήνα, 1971
 
Ιλίου Mέλαθρον 2000. Tο Nομισματικό Mουσείο στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Αθήνα, 2001
 
 
 
Άλλες όψεις
Μετάλλιο του Παλαιών Πατρών Γερμανού με παράσταση της κήρυξης της Eπανάστασης στα Kαλάβρυτα (25 Mαρτίου 1821)