ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
<<Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Αρχαιολογική & βυζαντινή έκθεση

Μπροστινή όψη του γυναικείου ειδωλίου
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο

Αντιπροσωπευτικό δείγμα της ειδωλοπλαστικής των νεολιθικών χρόνων είναι το ανθρωπόμορφο ειδώλιο, που βρέθηκε στο χωριό Αμυγδαλιά του Νομού Κοζάνης. Είναι συγκολλημένο από τρία κομμάτια και σώζεται σε καλή κατάσταση. Ο πηλός που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του είναι πορτοκαλόχρωμος με λίγες προσμίξεις. Το ειδώλιο είναι χειροποίητο, παριστάνει γυναικεία μορφή καθιστή σε σκαμνί και φέρει γραπτή διακόσμηση κοκκινωπού χρώματος. Η μορφή είναι πληθωρική με τονισμένα τα γυναικεία χαρακτηριστικά. Η διακόσμηση καλύπτει όλη την επιφάνεια και τα θέματά της θυμίζουν σχηματοποιημένα κλαδιά, ενώ η διακόσμηση που υπάρχει κάτω από την κοιλιά ίσως αποδίδει κάποιο στοιχείο του ενδύματος, πιθανόν ζώνη.

Στοιχεία εκθέματος
Χρονολόγηση: Νεολιθική Εποχή
Τόπος Εύρεσης: Κοζάνη, Αμυγδαλιά
Διαστάσεις: πλάτος: 0,032 μ., ύψος: 0,15 μ.
Υλικό: Πηλός
Αριθμός Ευρετηρίου: ΑΡΧ. ΣΥΛ./379
Copyright: Ιστορικό-Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης
 
 
 
Άλλες όψεις
Άποψη του γυναικείου ειδωλίου
Άποψη της δεξιάς πλευράς του γυναικείου ειδωλίου