ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Ήλιδα (Νομός Ηλείας)


 
 
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Tritsch F., "Die Agora von Elis und die altgriechische Agora", Ojh 27 (1932), 64-105
Baitinger H. & Eder B., Hellenistische Stimmarken aus Elis und Olympia: Neue Forschungen zu den Beziehungen zwichen Hauptstadt und Heiligtum, Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts 116 (2001), 163-257
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Μεσσηνιακά-Ηλιακά, Αθήνα 1979, σσ. 394-411
Γιαλούρης Ν., Ήλις, το Λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1996
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αγία Σοφία Ανδραβίδας
Άνω Μονή
Αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας
Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου
Βουλευτήριο Ολυμπίας
Βωμός της Ήρας στην Ολυμπία